‏ پاره وقت EMBA - Innovation and Entrepreneurship

‏ پاره وقت را جستجو کنید 2018/2019‏ EMBAs از Innovation and Entrepreneurship

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید از برنامه های EMBA پاره وقت 2018/2019‏ Innovation and Entrepreneurship از

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Innovation and Entrepreneurship جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Innovation and Entrepreneurship را امتحان کنید.

Search for similar programs here