‏ آموزش از راه دور EMBA از Intellectual Property Management

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ درجه های MBA اجرایی ، Intellectual Property Management

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

آموزش از راه دور یک روش ارائه آموزش به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که برنامه های آموزش از راه دور می تواند به عنوان کارآمد و موثر به عنوان برنامه کلاس های درس معمولی گاهی اوقات حتی بهتر!

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید درباره برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Intellectual Property Management درباره

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Intellectual Property Management distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Intellectual Property Management آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Intellectual Property Management

Search for similar programs here