‏ آموزش از راه دور EMBA - Petroleum Engineering

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ برنامه های EMBA ، Petroleum Engineering

EMBA یا اجرایی MBA درجه کسب و کار در سطح کارشناسی ارشد برای حرفه ای ها و اجرایی است. این اجازه می دهد تا آنها را به مطالعه آموزش و پرورش اجرایی کسب و کار و کار در همان زمان.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با مدارس عالی به طور مستقیم تماس بگیرید درباره برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Petroleum Engineering درباره

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Petroleum Engineering distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Petroleum Engineering آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Petroleum Engineering

Search for similar programs here