‏ آموزش از راه دور EMBA درباره Political Economy

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ درجه های MBA اجرایی درباره Political Economy

درجه MBA اجرایی (EMBA) برای افراد شاغل باتجربه ای طرح ریزی شده است که آماده دریافت مهارت های لازم برای کار در سمت رهبری و مدیریت اجرایی می باشند. این برنامه های تحصیلی به پیچیدگی های رهبری، امور مالی، بازاریابی و سایر عناوین مرتبط می پردازد.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با دانشگاه ها تماس بگیرید - برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Political Economy -

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Political Economy distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Political Economy آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Political Economy

Search for similar programs here