‏ آموزش از راه دور EMBA و Quantitative Finance

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ درجه های EMBA درباره Quantitative Finance

زمانی که در رشته بازرگانی فارغ اتحصیل شدید و تجربه کاری قابل توجهی نیز اخذ نمودید، گام بعدی MBA اجرایی (EMBA) است. این برنامه های تحصیلی موضوعات اصولی مانند امور مالی، حسابداری و بازاریابی را با مطالعات رهبری در هم می آمیزد تا شما را به سوی مناصب مدیریتی و اجرایی اعلا سوق دهد.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید درباره برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Quantitative Finance درباره

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Quantitative Finance distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Quantitative Finance آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Quantitative Finance

Search for similar programs here