‏ آموزش از راه دور EMBA از Renewable Energy Engineering

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ درجه های EMBA ، Renewable Energy Engineering

درجه MBA اجرایی (EMBA) برای افراد شاغل باتجربه ای طرح ریزی شده است که آماده دریافت مهارت های لازم برای کار در سمت رهبری و مدیریت اجرایی می باشند. این برنامه های تحصیلی به پیچیدگی های رهبری، امور مالی، بازاریابی و سایر عناوین مرتبط می پردازد.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ درخواست اطلاعات کنید درباره برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Renewable Energy Engineering درباره

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Renewable Energy Engineering distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Renewable Energy Engineering آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Renewable Energy Engineering

Search for similar programs here