‏ آموزش از راه دور EMBA - Renewable Energy

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2019‏ MBAs اجرایی درباره Renewable Energy

زمانی که در رشته بازرگانی فارغ اتحصیل شدید و تجربه کاری قابل توجهی نیز اخذ نمودید، گام بعدی MBA اجرایی (EMBA) است. این برنامه های تحصیلی موضوعات اصولی مانند امور مالی، حسابداری و بازاریابی را با مطالعات رهبری در هم می آمیزد تا شما را به سوی مناصب مدیریتی و اجرایی اعلا سوق دهد.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ با مدارس عالی تماس بگیرید - برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2019‏ Renewable Energy -

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Renewable Energy distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Renewable Energy آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Renewable Energy

Search for similar programs here