‏ آموزش از راه دور EMBA و Social Health

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2018/2019‏ درجه های EMBA و Social Health

EMBA یا اجرایی MBA درجه کسب و کار در سطح کارشناسی ارشد برای حرفه ای ها و اجرایی است. این اجازه می دهد تا آنها را به مطالعه آموزش و پرورش اجرایی کسب و کار و کار در همان زمان.

آموزش از راه دور یک روش ارائه آموزش به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد. مطالعات مختلف نشان داده اند که برنامه های آموزش از راه دور می تواند به عنوان کارآمد و موثر به عنوان برنامه کلاس های درس معمولی گاهی اوقات حتی بهتر!

‏ درخواست اطلاعات کنید و برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2018/2019‏ Social Health و

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Social Health distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Social Health آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Social Health

Search for similar programs here