‏ آموزش از راه دور EMBA از Strategic Marketing

‏ آموزش از راه دور را جستجو کنید 2019‏ MBAs اجرایی - Strategic Marketing

برای آن دسته از دانشجویان شاغلی که از دانش عملی قابل توجهی برخوردارند، درجه کارشناسی ارشد MBA اجرایی (EMBA) به گونه ای طراحی گردیده است که ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفت در پیشه دانشجویان را در اختیار آنان قرار دهد. شما می توانید ضمن تحصیل به کار خود ادامه دهید زیرا کسب تجربه در جهان واقعی موجب غنی تر شدن محیط یادگیری خواهد شد.

آموزش از راه دور و یا آموزش از راه دور راه ارائه آموزش و پرورش و آموزش، اغلب به صورت فردی، به دانش آموزانی که از نظر فیزیکی در محوطه دانشگاه وجود نداشته باشد.

‏ همین امروز اقدام کنید ، برنامه های EMBA آموزش از راه دور 2019‏ Strategic Marketing ،

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت EMBA Strategic Marketing distance جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها MBA Strategic Marketing آموزش از راه دور را امتحان کنید.
Strategic Marketing

Search for similar programs here