توضیحات رسمی را مطالعه کنید

هدف برنامه I. بر اساس رشته های ویژه - اقتصاد، مدیریت و قانون، برنامه MBA بین المللی در ZUEL طراحی شده است برای آماده سازی حرفه ای مسئول با چشم انداز بین المللی و درک عمیق از محیط کسب و کار در چین، و با تخصص در نه تنها مهارت های مدیریتی بلکه مسائل حقوقی در کسب و کار مدرن است. II. اطلاعات مورد نیاز برنامه اعتبارات. دانشجویان MBA بین المللی باید امتحانات البته عبور و رسیدن به اعتبارات لازم است. حداقل 32 اعتبارات مورد نیاز برای شروع نوشتن پایان نامه، و دانش آموزان باید برای درجه MBA صدق نمی کند تا زمانی که با موفقیت دفاع از پایان نامه خود را. برنامه پداگوژی. مطالعه موردی، بحث گروهی و سمینارها در آموزش با تمرکز دانش آموزان کشت معرفی ' تفکر انتقادی و توانایی حل مسئله. سخنرانان مهمان، و همچنین اعضای هیات علمی تاسیس دعوت خواهد شد تا سخنرانی.ارزیابی. مکانیسم ارزیابی جامع اتخاذ شده است. این ارزیابی است که در سیستم درجه بندی ساختاری با یک نسبت خاص از امتحان نهایی و وظایف دیگر (از جمله تماشاگران، سخنرانیها، تجزیه و تحلیل مورد و تکالیف) انجام شده است. نسبت مفصل توسط استاد مربوطه می باشد. فارغ التحصیلی و مدرک اعطا 1 تعیین می شود. دانشجویان MBA اهدا خواهد شد دیپلم استاد ZUEL و اعطا مدرک MBA پس از آنها گذشت امتحانات، اعتبارات لازم به دست آمده و با موفقیت پایان نامه خود دفاع کرد. 2. مورد نیاز برای پایان نامه: الف) هر دو زبان چینی و انگلیسی خلاصه لازم است. ب) بدنه اصلی از پایان نامه می توانند یا به زبان چینی یا انگلیسی (حداقل 30000 واژه های انگلیسی و یا 20000 کلمات چینی لازم) نوشته شده است؛ ج) هنگامی که پایان نامه به زبان انگلیسی نوشته شده است، یک نسخه از ترجمه چینی باید در ضمن. III را مشاهده کنید.معیارهای پذیرش

  • حداقل سه سال سابقه کار
  • کارشناسی 'درجه یا معادل آن
  • 24 ساله یا بالاتر
  • GMAT صالح و یا GRE یا نمره IELTS
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 3 برنامه دیگر ارائه شده توسط Zhongnan University of Economics and Law - MBA School »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
Price
85,000 CNY
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date