عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

The International Hellenic University (IHU) was initially established by Law (No 3391/2005) and was based in Thessaloniki, Greece. The IHU was Greece’s first public university where programs were taug ... اطلاعات بیشتر

The International Hellenic University (IHU) was initially established by Law (No 3391/2005) and was based in Thessaloniki, Greece. The IHU was Greece’s first public university where programs were taught exclusively in English and comprised three (3) Schools that offered twenty-four (24) master's programs. اطلاعات محدود
تسالونیکی
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.