Read the Official Description

متقاضیان حرفه ای MBA حال حاضر ممکن است واجد شرایط برای چشم پوشی از GMAT باشد. اگر شما یک معدل کارشناسی 3.20 یا بالاتر از یکی از موسسات معتبر آمریکا و حداقل پنج سال از مترقی، تجربه کار حرفه ای، شما نمی خواهد که به گرفتن GMAT زمانی که شما به MBA حرفه ای اعمال می شود. اگر شما کمتر از پنج سال تجربه پس از مقطع کارشناسی، به جای به دست آورده مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا، شما همچنین واجد شرایط برای چشم پوشی GMAT هستند. علاوه بر این، مصاحبه شده است را به مرحله نهایی از روند انتخاب نامزد گنجانیده شده است. مصاحبه یک فرصت برای بحث در مورد اهداف و انتظارات خود را و آنچه ما را از طریق MBA حرفه ای ارائه ایجاد کنید.

Program taught in:
انگلیسی
این دوره
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
24 - 30 
Part-time
Full-time
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
End Date
Application deadline

سپتامبر 2019

Location
Application deadline
End Date