توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دوره دیفرانسیل

البته دانش آموزان آماده به توسعه پروژه های سازگار و تدارکات گرا به اهداف شرکت، و همچنین به استفاده مناسب از شاخص های عملکرد فرایندهای تدارکات با ارائه یک چشم انداز مدیریت کسب و کار در سازمان ها. همه این پشتیبانی شده توسط یک شایستگی هسته ای برای موفقیت حرفه ای از هر اجرایی در هر سازمان، آنها عبارتند از: نمایش سیستمیک، رفتار کارآفرینانه، رهبری، کار گروهی، خلاقیت و نوآوری، تحریم و برنامه ریزی و نتایج جهت.

اهداف

توسعه مهارت های کارشناسی ارشد و توانایی هایی که برای رویارویی با چالش های ذاتی در بازار رقابتی برای مدیریت فرآیندها و عملیات تدارکات به منظور اجرای اقدامات با هدف افزایش کیفیت و بهره وری، همراه با کاهش هزینه کمک می کند.

اهداف خاص

توسعه پروژه های تدارکات سازگار و گرا با اهداف شرکت؛ استفاده مناسب از شاخص های عملکرد فرایندهای تدارکات؛ ارائه چشم انداز مدیریت کسب و کار در سازمان؛ توسعه مهارت های ضروری را برای موفقیت شغلی هر اجرایی در هر سازمان، آنها عبارتند از: نمایش سیستمیک، رفتار کارآفرینانه، رهبری، کار گروهی، خلاقیت و نوآوری، تحریم و برنامه ریزی و نتایج جهت.

هدف

فارغ التحصیلان در زمینه مدیریت، اقتصاد، مهندسی و سایر متخصصان در این منطقه کار تدارکات.

روش

روش تدریس شده است در اختیار هر معلم، که ممکن است استراتژی های تدریس مختلف اتخاذ، تعریف شده در برنامه های آموزشی مربوطه (برنامه آموزش و پرورش)، ترجیح مطالعات موردی. بازی ها و شبیه سازی. کنفرانس؛ سخنرانی؛ سمینارها؛ مطالعات کارگردانی؛ کار گروه. کلاس های عملی در آزمایشگاه؛ بحث و تبادل تجربه و خواندن متون قبلا در دسترس.

برنامه آموزش در:
Portuguese (Brazil)

مشاهده 11 برنامه دیگر ارائه شده توسط Grupo Tiradentes »

این دوره Campus based
Start Date
مارس 2019
Duration
18 
تمام وقت
Price
245 BRL
سرمایه گذاری سرمایه گذاری: 18 ماه R 245.00 $.
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
مارس 2019
آخرین مهلت تقاضا

مارس 2019