MBA در مدیریت دولتی

Grupo Tiradentes

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

MBA در مدیریت دولتی

Grupo Tiradentes

دوره دیفرانسیل

ساعت کافی. استادان مشهور و کارشناسان در بازار محلی؛ زیرساخت های سازگار با نیاز استاندارد از مخاطبان هدف ما؛ تجربه عملی و حضور حرفه ای دعوت در برخی módulos.s.

اهداف

O البته مدیریت دولتی، سطح تخصص، با هدف آماده سازی شرکت کنندگان به درک چالش های برنامه ریزی دولت در قرن بیست و یکم، رسیدن به ارتباط بین برنامه ریزی و مدیریت، درک پیچیدگی های برنامه نویسی بودجه در بخش عمومی و استفاده از ابزارهای که آنها را قادر به تعریف اولویت ها، اهداف و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، پروژه های طراحی و ارزیابی هزینه ها و آماده سازی آنها برای چالش مدیریت و ارزیابی programadas.adas اقدامات.

هدف

این دوره در نظر گرفته شده به فارغ التحصیل، کار حرفه ای در زمینه های برنامه ریزی، بودجه بندی، حسابرسی و کنترل در نهادهای عمومی.

روش

این دوره خواهد شد از طریق تکنیک های مختلف تدریس / یادگیری به منظور اجازه مشارکت دانش آموز فعال در ساخت و ساز از دانش توسعه یافته است. استاد ارائه نظارت مواد مدرسه. خواهد شد با توجه به ماهیت و مطلوبیت هر موضوع استفاده می شود، روش های مختلف مانند مطالعات موردی. بازی ها و شبیه سازی. کنفرانس؛ سخنرانی؛ سمینارها؛ مطالعات کارگردانی؛ کار گروه. کلاس های عملی در آزمایشگاه؛ بحث و تبادل تجربه.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • Portuguese (Brazil)
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
مارس 2019
Duration
مدت زمان
407 
تمام وقت
Price
قیمت
9,725 BRL
25 اقساط R 389.00 $ به $ 9،725.00 R
Locations
برزیل - Aracaju, State of Sergipe
تاریخ شروع : مارس 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
مارس 2019
برزیل - Aracaju, State of Sergipe
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات