توضیحات رسمی را مطالعه کنید

این برنامه سفارشی ساخته شده برای فارغ التحصیلان و مدیران میانی قصد درک نقش فناوری اطلاعات در مدیریت استراتژیک است. MBA مدیریت فناوری اطلاعات هدف برنامه به بدهید در حال توسعه یک درک خوب از پتانسیل است که از آن برای بهبود اثربخشی و افزایش موقعیت رقابتی یک کسب و کار. مدیران موثر نیاز به درک پتانسیل ها و محدودیت های IT را به عنوان مصرف درصد قابل توجهی از منابع در سازمان است.

این برنامه کمک خواهد کرد که شما را در آمادگی به انتخاب مناسب در انتخاب و اعمال نفوذ از ابزار IT راست نگه داشتن در ذهن پویایی سازمانی بدون گرفتن عمیقا در مسائل فنی مجذوب.

چرا تحصیل MBA در مدیریت فناوری اطلاعات؟

این دوره است که در فارغ التحصیلان و یا تجربه میان مدیران است.

 • شما را به نقش فناوری اطلاعات در مدیریت استراتژیک را درک کنید.
 • شما را به پتانسیل ها و محدودیت های IT در کسب و کار را درک کنید.
 • شما کشف خواهید کرد بر منابع در هر سازمان اثرات آن؛
 • انجمن دانش آموزان را قادر به تعامل با یکدیگر و با هم کار کنند به عنوان گروه های مجازی.

ساختار دوره

به MBA در مدیریت فناوری اطلاعات متشکل از چارچوب زیر: بازاریابی، امور مالی و مدیریت منابع انسانی.

علاوه بر این، نقش تابع / IT است از یک دیدگاه استراتژیک ارزیابی شده است. نقش که آن را در توسعه سازمان به عنوان یک کل و استراتژی های مدیریت است که برای تحویل ضروری است، بازی می کند / IT مورد بررسی قرار گیرد.

نقش در حال ظهور از توسعه سیستم ها و تهیه و خواسته های جدید این مکان بر روی IS / IT برون سپاری بررسی قرار خواهد گرفت. دانش آموزان یک پایان نامه در یک مسئله مدیریت است که شامل جنبه ای از IS / IT ارسال.

ماژول های مورد مطالعه عبارتند از:

 • استراتژی / IT
 • سیستم های شرکت
 • است حسابرسی و امنیت تضمین اصول (انتخابی)
 • تجزیه و تحلیل مالی برای مدیران
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت بازاریابی
 • توسعه سیستم ها و تدارکات
 • مدیریت پروژه
 • کارآفرینی و نوآوری (انتخابی)
 • روش تحقیق و پایان نامه MBA.
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 2 برنامه دیگر ارائه شده توسط Institute of Accountancy Arusha »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
فوریه 2020
Duration
1 - 2 
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019, فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019, فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019, فوریه 2020