Read the Official Description

دوره دیفرانسیل

آگاهی از این که هزینه های مالیاتی به شرکت های مربوطه می باشد بیش از حد، مدیریت مالیاتی و برنامه ریزی مالیاتی است توسعه ناشی از جسم اجتماعی، افزایش سودآوری و پرش رقابت. با این حال، به اندازه کافی به حرفه ای، انزوا، دانش جامد، و دیگر، حقوقی و یا حسابداری، لازم است به ادغام آنها برای اطمینان از بهترین تصمیمات استراتژیک و جلوگیری از احتمالات فیزیکی است که می تواند کشنده باشد. بنابراین، تفاوت اصلی آنها تقسیم بندی از این دوره در 20 رشته ساختار به شیوه ای منطقی و سازگار است، با هدف آموزش، از دروس نظری و عملی که ادغام تمام مناطق مهم از دانش، شرکت کنندگان برای مدیریت مالیاتی و برنامه ریزی مالیاتی.

اهداف

به طور کلی:

ارائه solidada و شرکت کنندگان آموزش چند رشته مدیریت مالیاتی و برنامه ریزی مالیاتی، که در آن شما می توانید به توسعه شی اجتماعی، سودآوری و رقابت شرکت های کمک می کند.

خاص: • تجزیه و تحلیل قوانین و دکترین مالیاتی تحت تعصب از مدیریت مالیاتی و برنامه ریزی مالیاتی؛ • بررسی موارد برنامه ریزی مالیاتی؛ • درک اهمیت و محتوای رشته مربوط به قانون مالیات.

هدف

به MBA در مالیات و مدیریت برنامه ریزی مالیاتی است که در حرفه ای در حسابداری هدف، حقوقی، مالی، حسابداری، حسابرسی، تجاری، suplly های زنجیره ای، علاوه بر شرکای تجاری، حقوق، مدیران اجرایی، مدیران و همه کسانی که می خواهند به بهبود دانش نظری و عملی در مورد آن. نکته مهم، برای استفاده عالی از البته نامزدهای به ارائه تجربه حرفه ای در این زمینه، بلکه در حال توسعه دانش در حال حاضر به دست آورد.

روش

دوره های خواهد شد از طریق سخنرانی، که در آن جنبه نظری و عملی خواهد پرداخت، از جمله موارد بحث انجام شده است، که همیشه به مشارکت فعال دانش آموزان، و همچنین به عنوان رقم قبلی از محتوای آموزش داده می شود را تشویق کرد.

Program taught in:
Portuguese (Brazil)

See 11 more programs offered by Grupo Tiradentes »

این دوره Campus based
Start Date
مارس 2019
Duration
418 
تمام وقت
Price
10,114 BRL
26 اقساط R 389.00 $ به $ 10،114.00 R
By locations
By date
Start Date
مارس 2019
Application deadline

مارس 2019