MBA در مدیریت مالی و برنامه ریزی مالیاتی

Grupo Tiradentes

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

MBA در مدیریت مالی و برنامه ریزی مالیاتی

Grupo Tiradentes

دوره دیفرانسیل

آگاهی از این که هزینه های مالیاتی به شرکت های مربوطه می باشد بیش از حد، مدیریت مالیاتی و برنامه ریزی مالیاتی است توسعه ناشی از جسم اجتماعی، افزایش سودآوری و پرش رقابت. با این حال، به اندازه کافی به حرفه ای، انزوا، دانش جامد، و دیگر، حقوقی و یا حسابداری، لازم است به ادغام آنها برای اطمینان از بهترین تصمیمات استراتژیک و جلوگیری از احتمالات فیزیکی است که می تواند کشنده باشد. بنابراین، تفاوت اصلی آنها تقسیم بندی از این دوره در 20 رشته ساختار به شیوه ای منطقی و سازگار است، با هدف آموزش، از دروس نظری و عملی که ادغام تمام مناطق مهم از دانش، شرکت کنندگان برای مدیریت مالیاتی و برنامه ریزی مالیاتی.

اهداف

به طور کلی:

ارائه solidada و شرکت کنندگان آموزش چند رشته مدیریت مالیاتی و برنامه ریزی مالیاتی، که در آن شما می توانید به توسعه شی اجتماعی، سودآوری و رقابت شرکت های کمک می کند.

خاص: • تجزیه و تحلیل قوانین و دکترین مالیاتی تحت تعصب از مدیریت مالیاتی و برنامه ریزی مالیاتی؛ • بررسی موارد برنامه ریزی مالیاتی؛ • درک اهمیت و محتوای رشته مربوط به قانون مالیات.

هدف

به MBA در مالیات و مدیریت برنامه ریزی مالیاتی است که در حرفه ای در حسابداری هدف، حقوقی، مالی، حسابداری، حسابرسی، تجاری، suplly های زنجیره ای، علاوه بر شرکای تجاری، حقوق، مدیران اجرایی، مدیران و همه کسانی که می خواهند به بهبود دانش نظری و عملی در مورد آن. نکته مهم، برای استفاده عالی از البته نامزدهای به ارائه تجربه حرفه ای در این زمینه، بلکه در حال توسعه دانش در حال حاضر به دست آورد.

روش

دوره های خواهد شد از طریق سخنرانی، که در آن جنبه نظری و عملی خواهد پرداخت، از جمله موارد بحث انجام شده است، که همیشه به مشارکت فعال دانش آموزان، و همچنین به عنوان رقم قبلی از محتوای آموزش داده می شود را تشویق کرد.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • Portuguese (Brazil)
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
مارس 2019
Duration
مدت زمان
418 
تمام وقت
Price
قیمت
10,114 BRL
26 اقساط R 389.00 $ به $ 10،114.00 R
Locations
برزیل - Aracaju, State of Sergipe
تاریخ شروع : مارس 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
مارس 2019
برزیل - Aracaju, State of Sergipe
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات