Read the Official Description

دوره دیفرانسیل

معلمان با تجربه نظری و عملی در مدیریت کیفیت و جزئیات آن. مطالعات مخازن موفقیت در اعتباربخشی و ممیزی؛ زیرساخت های سازگار با نیاز استاندارد از مخاطبان هدف ما؛ تجربه عملی و حضور حرفه ای دعوت در برخی از ماژول های.

اهداف

از جمله اهداف اصلی این MBA، ما می توانیم برجسته:

  • به ارائه دانش لازم در عمل کارگردانی به برنامه ریزی، اجرا و کنترل فعالیت های مربوط به مدیریت کیفیت.
  • توانمند سازی آموزان با ابزار های فنی و ایجاد پارامترهای لازم برای مقابله با مسائل عجیب و غریب به مدل تعالی در Management- MEG و چشم انداز خود را.
  • توجه ویژه به طور مستقیم به ISO 9001، هنجارها و ویژگی های مدیریت کیفیت آن است.

هدف

این دوره است که در حرفه ای که انجام وظایف مربوط به مدیریت کیفیت در مراکز دولتی یا خصوصی است.

روش

این دوره خواهد شد از طریق تکنیک های مختلف تدریس / یادگیری به منظور اجازه مشارکت دانش آموز فعال در ساخت و ساز از دانش توسعه یافته است. استاد ارائه نظارت مواد مدرسه. استفاده خواهد شد، با توجه به ماهیت و تناسب هر رشته، روش های مختلف مانند مطالعات موردی، بازی ها و شبیه سازی، کنفرانس ها، سخنرانی ها، سمینارها، مطالعات کارگردانی، کار گروهی، کلاس های عملی در آزمایشگاه، بحث و تبادل آزمایش.

Program taught in:
Portuguese (Brazil)
این دوره
Start Date
مارس 2019
Duration
396 
Full-time
Price
9,336 BRL
24 اقساط R 389.00 $ به $ 9،336.00 R
Deadline
By locations
By date
Start Date
مارس 2019
End Date
Application deadline

مارس 2019

Location
Application deadline
End Date