توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کالج USC از کسب و کار از سال 2009 یک برنامه موفق زبان انگلیسی تدریس (ETP) در بین المللی کسب و کار ارائه کرده است. به عنوان یک مدرسه نوآورانه ما غرور خودمان را در چهره به چهره آموزش با فن آوری های آنلاین اطمینان دانش آموزان ما در خط مقدم آموزش کسب و کار پیشگام باقی می ماند. ما سخنرانی مبتنی بر دانش و مهارت های جلسات نه تنها به شما دانش کسب و کار مربوطه آموزش، اما شما با مهارت های گسترده تر لازم برای مطالعات علمی خود را و مشاغل آینده تجهیز خواهد شد.

سال 1: کنفرانس بین المللی علمی

ماژول های اجباری:

 • مدیریت بازاریابی بین المللی
 • کسب و کار بین المللی
 • آمار کاربردی
 • مدیریت مالی بین المللی
 • روش تحقیق کسب و کار
 • اقتصاد مدیریتی

ماژول های موجود:

 • تجارت الکترونیک مدیریت
 • اقتصاد بین المللی
 • مدیریت لجستیک جهانی
 • اقتصاد، امور مالی و بانکداری در بزرگ چین
 • رهبران جهانی کنفرانس (1)
 • رهبران جهانی کنفرانس (2)
 • ارتباطات و بازاریابی
 • مطالعات تطبیقی ​​کشور
 • بازارهای منطقه آزاد تجاری
 • آماده سازی برای تحصیل در خارج
 • مدیریت عملیات خدمات
 • رفتار مصرف کننده
 • روش های کمی
 • دیدگاه کاوش در کارآفرینی
 • تنگه چارچوب اقتصادی
 • بازار مالی بین المللی
 • بازاریابی دیجیتال
 • تحقیقات بازاریابی
 • جهانی شدن از بازارهای نوظهور
 • عملیات استراتژی و مدیریت

سال 2: برنامه تبادل / کارآموزی در خارج از کشور

ماژول های اجباری:

 • تئوری و مدیریت سازمان
 • مدیریت منابع انسانی بین المللی
 • حسابداری مدیریتی
 • اخلاق کسب و کار
 • کسب و کار بین المللی استراتژی
 • مدیریت نوآوری

ماژول های موجود:

 • ارتباطات کسب و کار و مذاکره
 • مدیریت کنفرانس بین المللی
 • بین المللی تحلیل رقابت صنعتی
 • تمرین بین المللی تبادل
 • ادغام و مالکیتها
 • بازاریابی بین المللی مد
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مقررات برای تجارت بین المللی
 • مطالعه موردی در شرکت های چند ملیتی
 • بانکداری بین المللی و سرمایه گذاری
 • تبادل عملیات بازاریابی خارجی
 • صلیب ارتباطات و مدیریت امور فرهنگی
 • رفتار سازمانی بین المللی
 • تمرین تجارت بین المللی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت خرده فروشی
 • سرمایه گذاری ایجاد جدید
برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date