برنامه های MBA Ipag یک فرصت ارزشمند برای دانشجویان و متخصصان برای یادگیری و دانش غنی سازی خود در زمینه های کسب و کار و مدیریت به منظور بهبود چشم انداز خود را در جهان پویا و رقابتی امروز ارائه دهد.

این برنامه MBA بین المللی، همه به زبان انگلیسی، دانشجویان و متخصصان که یا در حال حاضر دارای دانش عمومی در کسب و کار و یا قصد شروع و دنبال کار خود را در کسب و کار و مدیریت کت و شلوار.

66246_728x290.gif

اهداف برنامه

  • دانش کسب تجارت و شیوه های بین المللی
  • در حال توسعه شایستگی در واردات / صادرات بین المللی حوزه
  • درک ساختار سازمانی شرکت و کسب و کار بین المللی
  • بینش ارائه استراتژی های بازاریابی بین المللی به
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 3 برنامه دیگر ارائه شده توسط IPAG Business School »

این دوره واقع در پردیس
Duration
تمام وقت
Price
9 EUR
€ 10 000