‏ در {موضوع} MBA

‏ 2019‏ در {موضوع} دوره های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ‏ برترین های

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) برنامه های کارشناسی ارشد در مدیریت، در لیگ خود هستند. MBA پیشنهاد دانشگاهی سنتی برای مدیریت آموزش و پرورش است. دانشگاه پاسخ به سوالات از کسب و کار برای یک مدرک دقیق و عمیق برای مدیران آینده و مدرن بر اساس عنوان استاندارد. در اغلب موارد، به عنوان MBA یا MBA و در مخالفت با کارشناسی ارشد (کارشناسی ارشد) یا کارشناسی ارشد (MA) آن بدون شک نقاط به یک برنامه صرفا کوتاه.

‏ در {موضوع} دوره MBA

اطلاعات بیشتر
در حال حاضر هیچ برنامه ای تحت MBA Artificial Intelligence جهت نمایش وجود ندارد. سایر مقوله ها EMBA Artificial Intelligence را امتحان کنید.
Artificial Intelligence

Search for similar programs here