Keystone logo
فیجی

بهترین دانشگاه ها برای MBA برنامه ها که در فیجی 2024

تعداد مؤسسات: 2
    • Suva, فیجی

    This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

    • Suva, فیجی

    University of Fiji توسط Arya Pratinidhi Sabha از فیجی تأسیس شد تا بتواند تحصیلات عالی با کیفیت بالا و مقرون به صرفه را برای دانشجویانی که هیچ دسترسی به سایر م teسسات عالی ندارند فراهم کند. اهداف این دانشگاه شامل ارائه آموزش عالی مربوط به نیازهای فیجی است ، اما در یک چارچوب جهانی و حمایت از توسعه فیجی به عنوان یک جامعه پایدار ، صلح آمیز ، فراگیر و مترقی متعهد به یک حکومت خوب.