Keystone logo
Sogang Business School (Sogang University)

Sogang Business School (Sogang University)

Sogang Business School (Sogang University)

مقدمه

سوگانگ مدرسه کسب و کار (SBS)، یکی از پنج مدارس کسب و کار در کره است، الهام بخش در پشت رهبری خود را در مدیریت آموزش و پرورش با کیفیت بالا و پژوهش از اوایل 1960s شده است. الهام مشتق شده از پاسخهای فعال مدرسه به بازار جهانی در حال تغییر با ارائه دانش و مهارت های مربوط به دانش آموزان، نوآوری و سرمایه گذاری در سرمایه های فکری، و توسعه برنامه های جدید، برنامه های درسی، و دوره. همچنین، به عنوان یک مدرسه کسب و کار در اصل آموزشی یسوعیون تاسیس شد، به طور خاص، مدرسه شده است حرکت رو به جلو با آموزش و پژوهش در مسائل است که ترکیبات مدرسه آگاهی بیشتر از مسئولیت اجتماعی و پایداری جهانی منجر شده است.

اعتبار علمی 50 ساله مدرسه جامد باقی می ماند و به همین ترتیب آن را در سال های پیش رو خواهد بود. SBS به دنبال تعالی در آموزش و پرورش ادامه خواهد داد، پرورش تفکر دانش آموزان از دیدگاه و رهبری جهانی که می تواند با دستیابی به موفقیت برای هر شرایط متضاد و زندگی می کنند تا به اخلاق کسب و کار بر اساس اصل آموزشی یسوعیون آمده است. قدر و منزلت علمی و چشم انداز آینده در چهار مقدار استراتژیک هسته ای مدرسه مندرج: جهانی شدن، رهبری، تعالی، و اخلاق (GLEE).

مکان ها

  • Seoul

    Sogang University School of Business 1 Shinsu-dong, Mapo-gu

    سوالات