Keystone logo
Felician University کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در نوآوری و رهبری کارآفرینی

مدیریت ارشد بازرگانی in

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در نوآوری و رهبری کارآفرینی Felician University

Felician University

مقدمه

پذیرش ها

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات