Keystone logo

Master in Digital Transformation Leadership - BTS

A logo

مقدمه

مدرسه فناوری بارسلونا یک پروژه آموزش و پرورش پیشرو که توانمند سازی حرفه ای بعدی که به صنعت دیجیتال تبدیل شده است.

چشم انداز

تغییر و تحول دیجیتالی حال تغییر است تمام جنبه های جامعه انسانی، و آن را فقط یکی از این محدودیت، تخیل است. اکوسیستم های دیجیتال تبدیل شده است وضعیت موجود جدید، آن را در حال تغییر است کل صنایع و کسب و کار، روابط و هر جنبه ای دیگر از زندگی ما. ما در آینده ای بهتر با شکل دیجیتال اعتقاد دارند. اما، به منظور حصول اطمینان از آن، ما نیاز به استعداد آماده به درایو دگرگونی های دیجیتال.

ماموریت

ارائه به اکوسیستم تکنولوژی حرفه ای که صنعت دیجیتال نیاز دارد. تعالی بین المللی توسعه استعداد.

مکان ها

  • Carrer Almogàvers 119, 08018, Barcelona

سوالات