Keystone logo
MIU City University Miami کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین المللی

مدیریت ارشد بازرگانی in

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین المللی MIU City University Miami

MIU City University Miami

مقدمه

دانش آموزان ایده آل

فرصت های شغلی

برنامه درسی

پذیرش ها

شهریه برنامه

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات