We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

The University of Maine

The University of Maine

The University of Maine

مقدمه

The University of Maine دستیابی به چالش ها و فرصت های پیچیده قرن 21 از طریق دانش مبتنی بر تحقیق ، یادگیری و کشف را از طریق برتری و نوآوری در برنامه های دانشگاهی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد پیشرفت می دهد.

فرصت برای همه اعضای The University of Maine سنگ بنای مأموریت ماست. این دانشگاه از دانشجویان ، شرکای تحقیقاتی و همکاران در فضایی استقبال می کند که میراث و تنوع کشور و ملت ما را ارج می نهد.

The University of Maine در سال 1865 تاسیس شد ، یک م institutionسسه زمینی و دریایی و دانشگاه گل سرسبد The University of Maine سیستم است. این دانشگاه پر جنب و جوش و پویا از طریق برنامه های تحسین شده ما در زمینه آموزش ، تحقیق و اطلاع رسانی ، به ساکنان ماین ، ملت و جهان خدمت می کند.

مکان ها

  • Orono

    College Avenue, 04469, Orono

    سوالات