We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

© University for Continuing Education Krems
University for Continuing Education Krems – Danube University

University for Continuing Education Krems – Danube University

University for Continuing Education Krems – Danube University

مقدمه

دانشگاه برای ادامه تحصیل کرمس – دانشگاه دانوب دانشگاه دولتی پیشرو برای ادامه تحصیل در اروپا است. با تخصص خود در آموزش و پژوهش، برای غلبه بر چالش های اجتماعی تلاش می کند.

ما به عنوان دانشگاهی برای ادامه تحصیل، در ارتقای صلاحیت متخصصان شاغل تخصص داریم. نقطه قوت دانشگاه برای آموزش مداوم کرمز ارائه دوره های دانشگاهی است که همگام با زمانه و جهت گیری به سمت چالش های اجتماعی فعلی و آینده است. تقریباً 8000 دانشجو در حال حاضر در دانشگاه کرمس برای آموزش مداوم ثبت نام کرده اند و بیش از 30000 در حال حاضر تحصیلات خود را با موفقیت به پایان رسانده اند.

تحقیقات در دانشگاه برای آموزش مداوم کرمز بر چالش‌های معاصر و آینده جامعه متمرکز است. در یک زمینه فرارشته‌ای، ما بین تحقیقات پایه و کاربرد عمل محور، بین رشته‌های فردی و در جامعه خاص، پل می‌سازیم.

دانشگاه کرمس برای آموزش مداوم، نوآوری های مداوم در تحقیق و آموزش را با بالاترین استانداردها ترکیب می کند و مهر کیفیت آژانس تضمین کیفیت و اعتبار اتریش را دارد.

مکان ها

  • Krems an der Donau

    Doktor-Karl-Dorrek-Straße,30, 3500, Krems an der Donau

سوالات