Keystone logo

1944 مدیریت ارشد بازرگانی برنامه ها 2024

فیلترها

فیلترها

 • مدیریت ارشد بازرگانی
رشته های تحصیلی
 • آموزش (11)
 • بهداشت و درمان (79)
 • حمل و نقل و لجستیک (45)
 • خودبهسازی (4)
 • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (18)
 • زبان های خارجی (1)
 • ساخت و ساز (3)
 • علوم اجتماعی (19)
 • علوم زیستی (2)
 • علوم طبیعی (1)
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مدیریت ارشد بازرگانی برنامه ها توضیح داده شد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) یک درجه تحصیلی حرفه ای است و به افرادی اعطا می شود که در رشته مدیریت بازرگانی در یک مدرسه بازرگانی تحصیل نموده اند. در این رشته اشکال مختلف تحلیل ها و استراتژی ها از جمله گردانندگی امور، بازاریابی، امور مالی و حسابداری تحت پوشش قرار می گیرد.