Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 70 مدیریت ارشد بازرگانی جهانی برنامه ها 2023/2024

70 مدیریت ارشد بازرگانی جهانی برنامه ها 2023/2024

بررسی اجمالی

متخصصان کسب و کار به دنبال آموزش و تجربیات خود می توانند از یک MBA جهانی پیروی کنند. این برنامه درجه را دانشجویان را برای موقعیت های رهبری در شرکت های چند ملیتی یا تلاش های کارآفرینی آماده می کند و اغلب شامل فرصت های تحصیل در خارج از کشور می شود.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • مدیریت ارشد بازرگانی جهانی
رشته های تحصیلی
    آموزش بهداشت و درمان خودبهسازی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی
  • زبان های خارجی ساخت و ساز علوم اجتماعی علوم زیستی علوم طبیعی
  • مد
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه