Keystone logo

51 MBA برنامه ها که در کسب و کار بین المللی 2023

بررسی اجمالی

MBA (کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی) کارشناسی ارشد است که برای دانشجویانی که مطالعه کسب و کار تسلط اعطا شده است. تصور می شود که مدرک MBA به یکی از معتبر ترین و پس از درجه در جهان به دنبال.

مدرک کارشناسی در تجارت بین المللی خواهد شد دانش آموزان به افراد هستند که با کسب و کار در یک محیط بین المللی نگران مختلف معرفی. این خدمات عبارتند از مدیریت، فرهنگ و زبان های خارجی. دانش آموختگان قادر به پذیرش مسئولیت در موقعیت های مختلف از شرکت هایی که حضور بین المللی خواهد بود.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • MBA
  • مطالعات کسب و کار
  • کسب و کار بین المللی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات کسب و کار (51)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه