Keystone logo

فیلترها

 • مدیریت ارشد بازرگانی
 • مطالعات کسب و کار
 • کسب و کار
 • تجزیه و تحلیل تجاری
رشته های تحصیلی
 • مطالعات کسب و کار (32)
 • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

32 مدیریت ارشد بازرگانی برنامه ها که در تجزیه و تحلیل تجاری 2024

  مدیریت ارشد بازرگانی برنامه ها که در تجزیه و تحلیل تجاری

  یک مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است. این به طور کلی نیازمند تعهد دو ساله برای تکمیل است و تکمیل این برنامه، یک درک کامل از جنبه کسب و کار را که بر آن متمرکز است، نشان می دهد.

  MBA در تجزیه و تحلیل کسب و کار چیست؟ پیچیدگی های انجام کسب و کار اغلب نیاز به فرآیندها و روش ها برای تأیید اثربخشی آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این به خصوص در امور مالی و فروش صادق است. برای شناخت نقاط قوت خود و ایجاد نقاط ضعف خود، باید بتوانید داده ها را به درستی اندازه گیری کنید و نتیجه های معنی داری از آن بگیرید. یک مدرک در تجزیه و تحلیل کسب و کار می تواند به شما مهارت های لازم برای ترتیب داده های پیچیده را به نتیجه های قابل مدیریت برای به دست آوردن هر جنبه ای از شرکت می دهد.

  مزایای چنین برنامه ای اغلب به زندگی حرفه ای و شخصی شما بستگی دارد. شما ممکن است توانایی هایی مانند بودجه بندی، مدیریت زمان و مهارت های پایگاه داده را یاد بگیرید یا بهبود دهید.

  برنامه ای مانند این یکی اغلب با هزینه متفاوت است، بسته به اینکه در آن شما انتخاب می کنید ثبت نام کنید. انتخاب مدرسه شما می تواند جزئیات برنامه خود را به شما بدهد، اگر به طور مستقیم با آن تماس بگیرید.

  شغل در زمینه تجزیه و تحلیل کسب و کار از شرکت های خصوصی تا تاسیسات دولتی به صورت رایگان متفاوت است. شما ممکن است تصمیم به رفتن به کار برای یک شرکت بزرگ بزرگ که نیاز به چشم های جدید در فرآیندهای قدیمی است. شاخه های مختلف دولت نیازهای متفاوتی برای افراد متخصص در تجزیه و تحلیل کسب و کار، از حسابرسان به مدیران و مدیران دارند. شما همچنین می توانید تحصیلات توده ها را با تبدیل شدن به یک استاد کالج یا نویسنده ای برای انتشار یک صنعت انتخاب کنید. به طور خلاصه، شما ممکن است تصمیم خود را برای کسب و کار خود انتخاب کنید، به عنوان پیمانکار دیگری برای کسب و کارهایی که نیاز به خدمات خود را در کوتاه مدت دارند، کار کنید.

  یک برنامه در تجزیه و تحلیل کسب و کار در هر کجا که هستید، یا در یک مدرسه در نزدیکی شما یا در قالب آنلاین، در دسترس است. برای برنامه خود در زیر جستجو کنید و با پر کردن فرم سرب، به طور مستقیم با دفتر پذیرش مدرسه انتخابی خود تماس بگیرید.