Keystone logo

4 پاره وقت مدیریت ارشد بازرگانی برنامه ها که در مدیریت مشاغل ورزشی 2024

فیلترها

فیلترها

  • مدیریت ارشد بازرگانی
  • مطالعات ورزش و ورزش
  • تجارت ورزشی
  • مدیریت مشاغل ورزشی
  • پاره وقت
رشته های تحصیلی
  • مطالعات ورزش و ورزش (4)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

پاره وقت مدیریت ارشد بازرگانی برنامه ها که در مدیریت مشاغل ورزشی

مدیریت کسب و کار ورزش به مساحت کسب و کار که در آن آموزش دیده حرفه ای مدیریت کسب و کار از یک ورزشکار و یا سازمان های ورزشی است. زمینه های مشترک مطالعه و عمل برای مدیران کسب و کار ورزش شامل بازاریابی ورزشی، امور مالی و قانون است.

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) یک درجه تحصیلی حرفه ای است و به افرادی اعطا می شود که در رشته مدیریت بازرگانی در یک مدرسه بازرگانی تحصیل نموده اند. در این رشته اشکال مختلف تحلیل ها و استراتژی ها از جمله گردانندگی امور، بازاریابی، امور مالی و حسابداری تحت پوشش قرار می گیرد.

یادگیری پاره وقت به فرد امکان می دهد حتی اگر نتواند به صورت تمام وقت به مدرسه برود، مدرک یا مدرک تحصیلی دریافت کند. فرد می تواند با سرعت خودش یاد بگیرد و به تدریج امتیازهایی را جمع کند که برای یک مدرک نهایی به حساب می آید.