آمادگی آزمون

آماده‌سازی آزمون دانش آموزان و دانشجویان را برای امتحانات دانشگاه یا کنکور ورودی دانشگاه آماده می‌کند. این آزمون ممکن است در کلاس یا به‌صورت فردی برگزار شود. برای یافتن گزینه مناسب آمادگی آزمون، گزینه‌های زیر را بررسی کنید.
PrepScholar دوره‌های آنلاین ارزان‌قیمت را برای SAT، ACT، GRE و GMT ارائه می‌دهد. برنامه آن، یادگیری را به نقاط قوت و ضعف دانشجویان اختصاص می‌دهد. دوره‌های آنها به لحاظ راهبردی و علمی دقیقاً برای آموزش دانشجویان در مناطقی طراحی شده است که با توانایی آنها مطابقت داشته باشد.
PrepExpert یک دوره شش‌هفته‌ای آنلاین را برای آماده‌سازی دانشجویان برای آزمون‌های SAT و ACT ارائه می‌دهد. دوره‌های آن توسط 1% از مربیان برتر جهان تدریس می‌شود و اگر پس از اتمام، نمره SAT دانشجو 200 امتیاز یا نمره ACT چهار امتیار بهبود نیابد، بازپرداخت کامل ارائه می‌شود. بیش از 100 میلیون بورسیه دانشگاهی توسط شرکت‌کنندگان این دوره کسب شده است.